Digitala modeller
förenklar ditt byggprojektt

BIM-koordinering - Byggteknik - Projektledning

Digitala modeller
förenklar ditt byggprojektt

BIM-koordinering - Byggteknik - Projektledning

En ledande konsult inom BIM

Välkommen till en ledande konsultfirma inom BIM. BIM (Building Information Modelling) är en process som skapar digitala informationsmodeller av byggen eller projekt. Dessa modeller kan bidra till ökad lönsamhet, bättre kvalitet och högre effektivitet inom byggnation.

Vi älskar att använda ny teknik för att hjälpa våra kunder att skapa bättre och mer hållbara produkter. Genom BIM-koordinering kan vi se till att arkitekters och ingenjörers arbete samordnas vilket gör att vi kan skapa tydliga modeller som bl a kan användas för anläggningsunderhåll av byggnaderna vi ritar.

Intresserad av våra tjänster inom BIM? Välkommen att kontakta oss idag!

BIM

BIM gör nytta på många områden

BIM används idag inom husbyggnad, anläggning och förvaltning och har därmed stor betydelse för hela samhällsbyggnadssektorn. Vi har ett stort engagemang i utvecklingen av BIM vilket gör att vi kan ta ett helhetsgrepp och skapa nytta hos alla våra kunder.

Vad vi som BIM-samordnare kan hjälpa dig med

 • Vi sammanställer och samordnar alla projektörers olika 3D-modeller till en gemensam modell.
 • Oberoende 3D- och kollisionsgranskningar.
 • Strategiska tjänster som hjälper dig att komma igång med virtuellt byggande (VDC, Virtual Design Construction) i just ert företag eller organisation.
 • Rådgivning och analyser av BIM:s fördelar och nackdelar i ert projekt.
 • Vi kan förädla en gemensam modell genom att koppla den till tidplaner och kalkyler.
 • Byggbarhetsgranskning som utförs i samarbete med entreprenören.
 • Samordning av projektinformation med fokus på förvaltningen.
 • Samordning av data.

BIM-koordinering – mer information

BIM är en revolutionerande metod som har använts inom byggbranschen i några år och som nu också blir vanligare inom anläggning. BIM används för att skapa en digital modell av en anläggning.

Vi har ett stort engagemang i utvecklingen av BIM vilket gör att vi kan ta ett helhetsgrepp och skapa nytta hos alla våra kunder.

Modellen innehåller mycket information om varje enskilt objekt som lagts in som en del av anläggningen. Med denna modell kan hela anläggningen visualiseras och det blir enklare att förutse hur projektet kommer att utvecklas över tid. Du kan även undvika kollisioner och jobba mer effektivt med hjälp av BIM.

Vi vägleder planeringen

BIM-koordinering är en tjänst där koordinatorn vägleder planering och ger projektets olika aktörer råd om användningen av BIM-modellen och ger projektets olika aktörer råd om hur modellen kan användas av och hur man kan dra nytta av dem.

Vi når ett resultat som inte är en kompromiss utan istället den bästa möjliga lösningen utformad i ett samarbete mellan olika parter.

Koordinatorn arbetar i ett tätt samarbete med designteamet för att ta fram olika designlösningar.

Genom att koordinera datamodeller går det att nå ett resultat som inte är en kompromiss utan istället den bästa möjliga lösningen som utformats genom ett samarbete mellan olika parter.

Effektivare informationshantering

Med hjälp av BIM kan vi effektivisera hanteringen av information i byggprojekt men det medför även nya krav på samordning av processer och modeller. EN PIO- Project Information Officer – har som uppgift att säkerställa informationshanteringen. I den rollen ingår bland annat insamling och spridning av information som är baserade på BIM. En PIO ansvarar för samordningen av projektets informationsmodeller avseende omfattning, innehåll och kvalitet.

Vanliga frågor om BIM

Vad är BIM?

En byggnadsinformationsmodell är ett objektorienterat utvecklingsverktyg för byggnad. I BIM används 5D-modelleringskoncept, informationsteknologi och mjukvarukompabilitet för att designa, konstruera och driva ett byggnadsprojekt.

Vad betyder 5D i BIM?

5D innehåller alla dagens dimensioner av BIM. Den tredje är utrymme, den fjärde tid och den femte kostnad.

Hur kan BIM användas?

Många entreprenörer delanvänder BIM. Listan av användningsområden är stor, här är några exempel på detta.

 • Visualisering.
 • Detektering och undvikande av kollisioner.
 • Validering av design.
 • Marknadsföringspresentationer.
 • Alternativanalys.
 • Siktlinjestudier.

Intresserad av våra tjänster inom BIM-koordinering? Välkommen att kontakta oss så återkommer vi snarast med offert eller mer information.

Samordna hela byggprojektet med BIM-koordinering