Digitala modeller
förenklar ditt byggprojektt

BIM-koordinering - Byggteknik - Projektledning

Digitala modeller
förenklar ditt byggprojektt

BIM-koordinering - Byggteknik - Projektledning

En ledande konsult inom BIM

Om du letar efter en konsult inom BIM har du kommit rätt. Vårt team av experter kan hjälpa dig att skapa en realistisk, genomförbar plan som möter dina behov. BIM (Building Information Modelling) är en process som skapar digitala informationsmodeller av projekt. Dessa modeller kan bidra till ökad lönsamhet, bättre kvalitet och högre effektivitet inom byggnation.

Vi brinner för att hjälpa våra kunder att skapa bättre och mer hållbara produkter, med hjälp av ny teknik. Genom BIM-koordinering kan vi se till att alla discipliners arbete samordnas vilket gör att vi kan skapa tydliga modeller som bl a kan användas för kostnadsförslag.

Intresserad av våra tjänster inom BIM? Välkommen att kontakta oss idag!

BIM gör nytta på många områden

Idag används BIM inom husbyggnad, anläggning och förvaltning och har därmed stor betydelse för hela samhällsbyggnadssektorn. Vi har ett stort engagemang i utvecklingen av BIM vilket gör att vi kan ta ett helhetsgrepp och skapa nytta hos alla våra kunder.

Vad vi som BIM-samordnare kan hjälpa dig med

 • Vi sammanställer och samordnar alla projektörers olika 3D-modeller till en gemensam modell.
 • 3D- och kollisionsgranskningar.
 • Strategiska tjänster som hjälper ert företag att komma igång med virtuellt byggande (VDC, Virtual Design Construction).
 • Rådgivning och analyser av BIM:s fördelar i ert projekt.
 • Vi kan förbättra en gemensam modell genom att koppla den till tidplaner och kalkyler.
 • Byggbarhetsgranskning som utförs i samarbete med entreprenören.
 • Samordning av projektinformation med fokus på förvaltningen.
 • Samordning av data.

BIM-koordinering – mer information

BIM är en metod som har använts inom byggbranschen i några år och som nu också blir vanligare inom anläggning. BIM används för att skapa en digital modell av ett projekt.

Vi har ett stort engagemang i utvecklingen av BIM vilket gör att vi kan ta ett helhetsgrepp och skapa nytta hos alla våra kunder.

Modellen innehåller mycket information om varje enskilt objekt som lagts in som en del av planeringen. Med denna modell kan hela tidsplanen visualiseras och det blir enklare att förutse hur projektet kommer att utvecklas över tid. Du kan även undvika kollisioner och jobba mer effektivt med hjälp av BIM.

Vi vägleder planeringen

BIM-samordning är en tjänst som hjälper till att vägleda och ge råd till olika parter som är involverade i ett projekt om användningen av en BIM-modell. Detta kan bidra till att alla inblandade parter kommer fram till ett resultat som är bästa möjliga, utan att behöva kompromissa. Koordinatorn arbetar nära designteamet för att hjälpa till att utveckla olika designlösningar.

Effektivare informationshantering

Med hjälp av BIM kan vi effektivisera hanteringen av information i byggprojekt men det medför även nya krav på samordning av processer och modeller. EN PIO- Project Information Officer – har som uppgift att säkerställa informationshanteringen. I den rollen ingår bland annat insamling och spridning av information som är baserade på BIM. En PIO ansvarar för samordningen av projektets informationsmodeller avseende omfattning, innehåll och kvalitet.

Vanliga frågor om BIM

Vad är BIM?

En byggnadsinformationsmodell är ett objektorienterat utvecklingsverktyg för byggnad. I BIM används 5D-modelleringskoncept, informationsteknologi och mjukvarukompabilitet för att designa, konstruera och driva ett byggnadsprojekt.

Vad betyder 5D i BIM?

5D innehåller alla dagens dimensioner av BIM. Den tredje är utrymme, den fjärde tid och den femte kostnad.

Hur kan BIM användas?

Många entreprenörer delanvänder BIM. Listan av användningsområden är stor, här är några exempel på detta.

 • Visualisering.
 • Detektering och undvikande av kollisioner.
 • Validering av design.
 • Marknadsföringspresentationer.
 • Alternativanalys.
 • Förbättra arbetsflöden.

Intresserad av våra tjänster inom BIM-koordinering? Välkommen att kontakta oss så återkommer vi snarast med offert eller mer information.

Samordna hela byggprojektet med BIM-koordinering